Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 16/09/2019

Trang chủ

Tin tức

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 16/09/2019

Cập nhật dự án Bcons Suối Tiên 16/09/2019

Một số hình ảnh từ dự án Bcons đang xây dựng trong tháng 9/2019

Hiện tại dự án đang thi công đến tầng 13

Ảnh chụp dự án nhìn từ mặt ngoài

Ảnh chụp Block A từ trên cao – đã hoàn thiện bê tông tầng 12

Trả lời