CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 25/08/2023

Trang chủ

Tin tức

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 25/08/2023

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 25/08/2023

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Polygon ngày 25/08/23, đang thi công:

Kết cấu tầng 15 tháp A và tầng 17 tháp B.

Hoàn thiện tầng 9 tháp A và tầng 11 tháp B.

Mặt ngoài tháp A
Mặt ngoài tháp B
Mặt bằng dầm sàn tháp A
Mặt bằng dầm sàn tháp B
Thi công kết cấu dầm sàn
Thi công hoàn thiện tường

Một số hình ảnh dự án chung cư Bcons Polygon.

Trả lời