CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA “CHƯƠNG TRÌNH 1” BỐC THĂM MAY MẮN TẠI LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CĂN HỘ DỰ ÁN BCONS SALA

Trang chủ

Tin tức

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA “CHƯƠNG TRÌNH 1” BỐC THĂM MAY MẮN TẠI LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CĂN HỘ DỰ ÁN BCONS SALA

CÔNG BỐ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA “CHƯƠNG TRÌNH 1” BỐC THĂM MAY MẮN TẠI LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO CĂN HỘ DỰ ÁN BCONS SALA

Kính gửi Quý Khách hàng sở hữu căn hộ dự án Bcons Sala,

Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp xin trân trọng thông báo danh sách Khách hàng đã đủ điều kiện tham gia “Chương trình 1” bốc thăm may mắn “Nhận nhà mới đón quà xịn” theo thông báo từ Chủ đầu tư:

Trả lời